Organisation

Pavillon K er en forening med en bestyrelse og medlemmer.
Foreningens medlemmer udgør også foreningens visionsgruppe,
som sammen med bestyrelsen kontinuerligt er med til at udvikle visionerne for Pavillon K.

Daglig ledelse og bestyrelse