Pavillon K – Ung

Der er i ungemiljøet interesse for at være aktive i Pavillon K. Det kan være omkring at bruge vores kunstlokale, eller aftener med poetry slam tryouts eller open mic-arrangementer, hvor alt kan komme på scenen – små teater visninger, tryllenumre, digtoplæsninger, musik eller?

Og så er vi i huset også i gang med at forberede scenekunstworkshops, hvor de unge kan arbejde med professionelle scenekunstnere og en hel scenekunstfestival for unge i 2023

Vi har også unge som arbejder frivilligt, bl.a ved arrangementer.

Kontakt os endelig hvis du vil være med.