Generalforsamling i Pavillon K 2022

Indkaldelse til generalforsamling for foreningen Pavillon K tirsdag d. 1. november 2022 kl. 16-18.

Generalforsamlingen holdes i Pavillon K, 1. sal.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
  4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  5. Fremlæggelse af foreningens budget for kommende år
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af intern revisor
  8. Eventuelle forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding ønskes til maria@pavillonk.dk så vi kan sørge for, at der er plads til alle.

Vel mødt – bestyrelsen