Aktuelt

Generalforsamling i Pavillon K 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling for foreningen Pavillon K mandag 30. oktober 2023 kl. 17-19

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for sæson 22/23
 4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for sæson 22/23
 5. Fremlæggelse af foreningens budget for sæson 23/24
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter*
 7. Valg af intern revisor
 8. Forslag til vedtægtsændring**
 9. Eventuelle forslag***

*pkt. 6)
Den nuværende bestyrelse består af:
Line Svendsen, professionelt medlem valgt for 2021-2023
Anne Sofie Reumert Knudsen, professionelt medlem valgt for 2022-2024
Thomas Gunnar Bagge, udpeget medlem
Sille Jensen, udpeget medlem
Kamma Siegumfeldt, udpeget medlem
Maria Westh Hage, medarbejderrepræsentant valgt for 2021-2023
Mette Gerdøe, løsgænger og medlem af kommunalbestyrelsen udpeget for 2022-2025 (Eva Sommer Madsen (V) er suppleant)

**pkt. 8)
At formuleringen i §6, stk 1: ”1 bestyrelsesmedlem kan vælges ved simpelt stemmeflertal af og blandt de ansatte og frivillige tilknyttet Pavillon K for en periode på 2 år. ”

Ændres til: ”1 bestyrelsesmedlem kan vælges ved simpelt stemmeflertal af og blandt de ansatte tilknyttet Pavillon K for en periode på 2 år. ”

*** pkt. 9)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og sendes til maria@pavillonk.dk

Der er aftensmad til mødet.

Vel mødt – bestyrelsen

Generalforsamling i Pavillon K 2022

Indkaldelse til generalforsamling for foreningen Pavillon K tirsdag d. 1. november 2022 kl. 16-18.

Generalforsamlingen holdes i Pavillon K, 1. sal.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
 4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
 5. Fremlæggelse af foreningens budget for kommende år
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af intern revisor
 8. Eventuelle forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding ønskes til maria@pavillonk.dk så vi kan sørge for, at der er plads til alle.

Vel mødt – bestyrelsen

Pavillon K DRAMA

Pavillon K DRAMA

PAVILLON K DRAMA – starter 11. september 2022. Vi har snarest mere information om indhold og tilmelding her på hjemmesiden.

Sew Flunk Fury Wit i Halland med Metamorphosen

Sew Flunk Fury Wit i Halland med Metamorphosen

Sew Flunk Fury Wit, som er medlem i Pavillon K, har arbejdet med et større hold i huset de sidste mange uger på den musikdramatiske performanceforestilling Metamorphosen. Den sidste uge flyttede de op i teatersalen på VU for at lave en visning af forestillingen for et lokalt publikum (der gik rigtig godt) før de midt i juni drog til Halland Opera and Vocal Festival og opførte forestillingen der.

Læs mere om Sew Flunk Fury Wit på sewflunkfurywit.dk og forestillingen på hallandopera.se

Lynge Lynge arkitekter er i huset

Lynge Lynge arkitekter er i huset

I disse måneder er samtalerne igang med de lokale Lynge Lynge arkitekter, som hjælper os med at konkretisere, hvordan forbedringerne af lokalerne i Pavillon K gøres bedst muligt i forhold til den bevilling vi har modtaget fra fonden Underværker. Det er et spændende arbejde som naturligt trækker spor til en fase 2.

https://www.lyngelynge.dk

Nyt medlem: Teater Bæst laver “FLUGT” for unge

Nyt medlem: Teater Bæst laver “FLUGT” for unge

Velkommen til nyt medlem her i Pavillon K: Eje Rhea Mathea Due og Teater Bæst.

I disse måneder arbejder hun her i huset på adaption af forestillingen FLUGT til en ungdoms version, som skal præsenteres på Aprilfestival i Esbjerg lige om lidt. Her i Vordingborg havde vi blandt andre fornøjelsen af at have elever fra 10. klasse inde som prøvepublikum.